کسب پر افتخار مدال برنز کشور برای نونهالان مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) مشهد

کسب پر افتخار مدال برنز کشور برای نونهالان مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) مشهد

تیم هندبال نونهالان ثامن الحجج (ع) باشکست تیم مطلب زاده قائم شهر به مقام سوم نونهالان کشور دست یافت ...

اولین دوره مسابقات هندبال نونهالان قهرمانی باشگاههای کشوردر اسلام آباد غرب برگزار گردید و تیم هندبال ثامن الحجج (ع) مشهد پس از غلبه بر تیمهای بوشهر با نتیحه 8 -24 و زنجان با نتیجه 13 - 20 بعنوان سرگروه به مرحله بعدی صعود کرده و با پیروزی مقابل ثامن الحجج (ع) سبزوار با نتیجه 13 - 21 به مرحله یک هشتم نهائی صعود کرده و در این مرحله با پیروزی مقابل جهرم با نتیجه 20 - 23 به مرحله نیمه نهائی راه یافته و بعنوان سرگروه مقابل تیم پیروزپیشگامان اصفهان قرارگرفته که در یک بازی نزدیک علیرغم برتری در تمام با زی و شایستگی تمام  با نتیجه 24 - 25 بازی را به نماینده اصفهان واگذار کرد تا از راه یابی به فینال اولین دوره مسابقات باز بماند .
نونهالان خراسانی در اولین حضور خود در اولین دوره مسابقات هندبال نونهالان باشگاههای کشور با حضوری موفق و چشمگیر شگفتی ساز مسابقات بودند تا بعنوان یک تازه وارد قدرت خودرا به رخ دیگران بکشد و در پایان با کسب مدال برنز مسابقات به مشهد الرضا (ع) برگردند .