عرض تبریک و تشکراز جناب آقای دکتر سید ابوالفضل میرعلی

عرض تبریک و تشکراز جناب آقای دکتر سید ابوالفضل میرعلی

تیم هندبال نونهالان مؤسسه مالی و اعتباری ثامن و الحجج (ع) مشهد مدال برنزاولین دوره مسابقات هندبال نونهالان قهرمانی باشگاههای کشوررا ازآن خود نمود ....

هندبال استان خراسان رضوی و هندبال کشوردر سال های اخیربا توجه و حمایت های بیدریغ جناب آقای دکتر سید ابوالفضل میرعلی ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) به موفقیت های فراوانی تا کنون نائل گردیده و هرروز بر افتخارات آن افزوده میشود .
پس از کسب مقامهای قهرمانی لیگ برترباشگاههای کشورتوسط تیمهای هندبال آقایان و بانوان مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) سبزوار و نائب قهرمانی تیم هندبال آقایان ثامن الحجج (ع) مشهد و جواز حضوردر مسابقات جام باشگاههای آسیا نوبت به نونهالان خطه آستان قدس رضوی رسید تا تیم هندبال نونهالان ثامن الحجج (ع) مشهد با حمایت جناب آقای دکتر میرعلی و توجه و تاکید ایشان مبنی بر تشکیل تیمهای پایه هندبال و پرورش نونهالان مستعد این رشته دراولین دوره از ایندوره از مسابقات به مدال برنز دست یابند از اینرو ضمن عرض تبریک بمناسبت موفقیت چشمگیر نونهالان ثامن الحجج (ع) مشهد مقدس از تمامی زحمات و حمایت های دلسوزانه و پدرانه شما تقدیر و تشکر بعمل می آید .