موفقیت در دوره مدیریت باشگاههای ورزشی برای سرمربی ثامن الحجج (ع) مشهد

موفقیت در دوره مدیریت باشگاههای ورزشی برای سرمربی ثامن الحجج (ع) مشهد

علیرضا حبیبی سرمربی تیم هندبال ثامن الحجج (ع) مشهد موفق به دریافت گواهینامه دوره مدیریت باشگاههای ورزشی گردید .

در اولین دوره مدیریت باشگاههای ورزشی کشور که توسط آکادمی ملی المپیک در تهران برگزار گردید علیرضا حبیبی سرمربی و مدیرهندبال مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) مشهد توانست با موفقیت این دوره را باتمام برساند و موفق به دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی مدیریت باشگاههای ورزشی گردد . در مراسم اختتامیه ایندوره که عصر امروز در سالن همایشهای آکادمی ملی المپیک برگزار گردید گواهینامه ایندوره توسط جناب آقای مهندس شهنازی و جناب آقای سررشته ریاست و معاونت اکادمی ملی المپیک و جناب آقای دکتر داورزنی ریاست فدراسیون والیبال کشور و آقای اویسی و حسینی مسؤلین برگزاری دوره به شرکت کنددگان اعطا گردید