استراحت ثامن الحجج (ع) مشهد در هقته های 14 و 13

استراحت ثامن الحجج (ع) مشهد در هقته های 14 و 13

تیم هندبال ثامن الحجج (ع) مشهد خود را برای دیدار مقابل نیک اندیش شهرداری اصفهان آماده مینماید .

تیم هندبال مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) مشهد پس از پیروزی مقابل کاسپین قزوین با نتیجه 20 - 27 در هفته 12 دوربرگشت در هفته 14 و 13 مسابقات بدلیل انصراف تیمهای شهرداری تبریزو مس پارس فلاورجان استراحت داشته تا پس ازگذشت یک تعطیلی طولانی در نیم فصل  و دوری از شرایط مسابقه بار دیگر سه هفته را بدون مسابقه سپری نماید .
تیم هندبال ثامن الحجج (ع) مشهد دردیدار بعدی خود در هفته 15 میهمان تیم خوب نیک اندیش شهرداری اصفهان خواهد بود که با 12 امتیاز در مکان 5 جدول قراردارد .